Schlagwörter: Wolfsberg

29 November 2018

Trainingstrail Wolfsberg

17:00 - 19:00
Verfügbare Tickets: 3  
15 November 2018

Trainingstrail Wolfsberg

17:00 - 19:00
Verfügbare Tickets: 5  
25 Oktober 2018

Welpentrail Wolfsberg

18:00 - 20:00
Verfügbare Tickets: 5  
18 Oktober 2018

Wolfsberg Trainingstrail

18:00 - 20:00
Verfügbare Tickets: 4  
11 Oktober 2018

Citytrail Wolfsberg

18:00 - 20:00
Verfügbare Tickets: 1  
06 Oktober 2018

Anfängertrail Wolfsberg

10:00 - 12:00
Verfügbare Tickets: 2  
27 September 2018

Welpentrail Wolfsberg

19:00 - 21:00
Verfügbare Tickets: 3  
20 September 2018

Schnuppertrail Wolfsberg

19:00 - 21:00
Verfügbare Tickets: 5  
09 August 2018

Wolfsberg Trainingstrail

19:00 - 21:00
Verfügbare Tickets: 1  
02 August 2018

Trainingstrail Wolfsberg

19:00 - 21:00
Verfügbare Tickets: 2